Noord Sumatra


Bepalend voor het landschap van Noord-Sumatra is de Bukit Barisan, een vulkanische bergketen, die naar het oosten toe geleidelijk afloopt naar de Straat van Malacca. Al in de 19de eeuw bracht het succes van plantages zoals tabak, koffie en thee grote rijkdom. Ook de oliepalmteelt nam toen een hoge vlucht. Grote oliereserves voor de kust, droegen bij tot de rijkdom van de provincie. De aanwezigheid van een groep immigranten, die duizenden jaren geleden hun thuisland in Zuid-China verlieten, maakt van deze provincie een bijzonder waardevol reisdoel. De Batakkers vormen een groep van stammen, die tot dezelfde etnische familie behoren. In het westen vormen de Minangkabau één van de weinige matriarchale samenlevingen in Azië. Beide groepen bewaarden een identiteit, die ze onderscheidt van de rest van Indonesië. Overweldigende natuur en een rijk etnisch palet vormen reden voor een verkenning van Noord- en West-Sumatra.

Switch to English