indonesiatravelplan.com heeft een wettelijk verplichting u te wijzen op het nut en de noodzaak van een degelijke bijstandsverzekering. Uw bestaande verzekering geeft u bepaalde garanties wanneer u reist in het buitenland. Toch is het goed om u te vergewissen van de garanties en de voorwaarden om er van te genbieten wanneer u zich begeeft buiten de Europese gemeenschap. Het is goed om de hierna opgegeven informatie te overlopen.

WAAROM ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE?

Als u de premies van de verschillende (doorlopende en tijdelijke) reisverzekeringen vergelijkt, dan zie u nog al eens wat verschillen. Meestal heeft dit te maken met de polisvoorwaarden die verzekeraars hanteren, met andere woorden, wat krijgt u precies als u schade hebt. Verzekeraars die bezuinigen op de dekking hanteren soms lagere premies. Een uitzondering daarop vormt Allianz Global Assistance, die naast een gunstige premie ook hoge vergoedingen kent.

Al meer dan een halve eeuw verleent Allianz Global Assistance bijstand en ondersteuning aan reizigers in de hele wereld. Elk jaar, maken meer dan 250 miljoen mensen gebruik van hun diensten. Wanneer u voor Allianz Global Assistance kiest, geniet u van de ervaring van duizenden medewerkers verspreid over de hele wereld, die u 24/24 bijstand en ondersteuning geven via een wereldwijd netwerk van 400.000 dienstverleners.

Omdat indonesiatravelplan.com u uitsluitend het beste wil aanbieden, kozen wij voor een exclusieve samenwerking met Allianz Global Assistance, het voormalige Mondial Assistance. Ook al veranderde hun naam einde 2012, dit bedrijf blijft behoren tot de top van serviceverlening op gebied van verzekeringen. Een aantal van onze klanten heeft hun persoonlijk kunnen vertrouwen op hun efficiëntie in tijden waar ze die het meeste nodig hadden.

Wanneer u op reis gaat, geeft indonesiatravelplan.com u raad over het type van verzekering dat het beste past bij uw reis. Omdat wij uw reis voorbereiden, organiseren en uitvoeren kunnen we de dienstverlening van uw verzekeringsmaatschappij optimaliseren.

Mensen helpen, altijd, overal. Dat is wat we doen!

We zetten op deze pagina alle voorwaarden van de diverse formules op een rijtje. Maar eerst hadden we graag meer informatie gegeven over wat een reisverzekering inhoudt en waarom u er altijd beter aan doet er een af te sluiten voor u op reis gaat !

WAAROM EEN REISVERZEKERING? WAT IS EEN REISVERZEKERING?

Als u op reis of vakantie gaat sluit u meestal een reisverzekering af. Voor veel mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Uw reis is een uniek moment waarnaar u uitkijkt. Met een reisverzekering beschermt u dit moment.

Maar wat is een reisverzekering nu precies? En wat is wel of niet gedekt? Welke verplichtingen heeft u? Vragen die wij graag willen beantwoorden.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN EEN KORTLOPENDE REISVERZEKERING?

Als u niet vaker dan één of twee keer per jaar op vakantie gaat, dan is een kortlopende reisverzekering, ook wel dagreisverzekering of aflopende reisverzekering genoemd, de beste keuze. U sluit deze reisverzekering af voor de dezelfde periode als u reist of op vakantie gaat. Wanneer uw vakantie is afgelopen stopt ook de reisverzekering. U betaalt maar een keer een premie.

Een doorlopende reisverzekering is handig indien u meerdere keren per jaar op reis gaat en u bijvoorbeeld een zomervakantie, stedentrip, wintersport en een weekendje weg in een jaar combineert. Met een doorlopenden reisverzekering bent ucontinu het hele jaar door wereldwijd verzekerd. Dat is handig omdat u niet steeds apart een reisverzekering af hoeft te sluiten.

WAAROM IS HET ZINVOL OM EEN REISVERZEKERING AF TE SLUITEN?

Misschien stel u uzelf wel eens de vraag of u wel of niet een reisverzekering moet afsluiten? Zeker als u nooit een schade hebt geclaimd. Toch is het onverstandig om zonder reisverzekering op reis te gaan. Vooral bij een (ernstige) ziekte of een ongeval is goede hulp van groot belang. De kosten van medische hulp kunnen vaak erg hoog zijn. Een reisverzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een zorgeloze vakantie. Want medische voorzieningen zijn in het buitenland vaak extreem duur. Bijvoorbeeld als een helikopter u van een berghelling redt. Of als u met een gipsvlucht terug moet naar het land waar u vandaan komt. Maar ook als u geld en paspoort zijn gestolen kan een verzekering u snel helpen. Daarnaast is het een fijne gedachte dat u 24-uur per dag, zeven dagen per week een alarmcentrale kunt bellen voor hulp en advies.

We noemen een paar risico's waar u zelf misschien niet aan denkt en die toch door een reisverzekering worden gedekt:

 1. extra kosten bij acute problemen (bijvoorbeeld langer hotelverblijf door calamiteiten);
 2. kosten om uw reis vroegtijdig af te breken bij bijvoorbeeld ziekte of ongeval;
 3. bijzonder vervoer op medische indicatie (ambulance en ambulancevliegtuig, gipsvluchten);
 4. een opsporings- of reddingsoperatie (bijvoorbeeld de inzet van een helikopter);
 5. extra reis- en verblijfskosten wanneer de partner in het buitenland in het ziekenhuis terecht komt;
 6. kosten indien u in het buitenland komt te overlijden (begrafenis- of crematiekosten ter plaatse of vervoer van het stoffelijk overschot naar het land waar u woont)

IS ER OVERLAP MET ANDERE VERZEKERINGEN OF BEN IK MET EEN REISVERZEKERING DUBBEL VERZEKERD?

In de praktijk valt overlapping of dubbel verzekerd zijn wel mee. Overlap zou er kunnen zijn met een zorg-, inboedel-, ongevallen- en kostbaarhedenverzekering. Uw zorgverzekering vergoedt meestal medisch noodzakelijke kosten in het buitenland (Europa), maar wel tot een bepaalde hoogte. Dat is het tarief dat in België of het land waar u woont gebruikelijk is voor medische kosten. De medische kosten boven dat tarief kunnen in het buitenland flink of zelfs extreem hoog op;pen; ze worden echter gedekt door een reisverzekering. Het vroegtijdig afbreken van een reis door een ongeval of ziekte valt ook niet onder uw reguliere ziektekostenverzekering, maar wel onder de reisverzekering.

WELKE RISICO'S ZIJN ER VERZEKERD MET EEN REISVERZEKERING?

Met een reisverzekering ben u verzekerd voor materiële schade zoals uw bagage, maar ook voor persoonlijke schade zoals ziekte en/of ongeval (letselschade) die u in u vakantie of tijdens uw reis kunt oplopen. De schade die de reisverzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de premie voor uw reisverzekering. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar u op vakantie bent en zorgt ervoor dat u, indien nodig, wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering wordt vaak gecombineerd met een annuleringsverzekering.

WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U NADAT U EEN REISVERZEKERING HEBT AFGESLOTEN?

Een reisverzekering afsluiten betekent niet alleen rechten maar ook bepaalde plichten zoals:

 1. Premie betalen
 2. Schade voorkomen en beperken
 3. Reisverzekeringschade tijdig melden
 4. Wijzigingen op uw reisverzekering tijdig doorgeven
De kosten die jij moet betalen voor een reisverzekering, wordt premie genoemd. Nadat u zelf een keuze hebt gemaakt voor wat betreft de dekking van de polis, komt er totaalbedrag uit welke u aan de reisverzekeraar moet betalen.
Als er tijdens uw reis of tijdens uw vakantie goederen beschadigt raken of gestolen worden, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, laptop of zonnebril dan is dat erg vervelend. Om dat te voorkomen dient u zelf voorzichtig met uw spullen om te springen en er ook alles aan te doen om te voorkomen dat u bagage gestolen kan worden. Als u het dieven echt heel gemakkelijk maakt loop u het risico dat de reisverzekeraar een vergoeding weigert. Het hebben van een reisverzekering betekent niet dat u te allen tijde een vergoeding ontvangt bij schade.

U moet dus altijd zorgvuldig omgaan met uw spullen tijdens uw vakantie. De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijvoorbeeld als u kostbaarheden achterlaat in de auto, of u bagage in de auto zichtbaar is voor voorbijgangers). Ook de gevolgen van een schade moet u zo veel mogelijk beperken.

Mocht u ondanks het feit dat u voorzichtig bent geweest toch schade lijden, dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan uw verzekering of verzekeringsmakelaar. Het melden van een reisverzekeringschade kan telefonisch en/of online. In sommige gevallen is het ook belangrijk dat u aangifte hebt gedaan bij de politie. Ook wanneer u medisch kosten moet maken is het van belang u verzekeraar te informeren.

Vaak sluit u een reisverzekering af voor het hele gezin. Maar als er tijdens de looptijd van de verzekering iets in uw (gezin)situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeringsinstelling of aan uw tussenpersoon. Verhuizingen, samenwonen, scheidingen, vertrek naar het buitenland, zijn voorbeelden van wijzigingen die altijd aan de reisverzekeraar moeten worden doorgegeven.

WAT MAG U VAN EEN REISVERZEKERAAR VERWACHTEN?

Wanneer u een schade bij de reisverzekeraar meldt, zal deze u zo snel mogelijk informeren of u schade onder de dekking van uw verzekering valt. Verder mag u verwachten dat zij proberen om u schade zo snel mogelijk af te handelen.

VAN WELKE FACTOREN IS DE HOOGTE VAN DE PREMIE AFHANKELIJK?

U bepaalt zelf ook voor een belangrijk deel de hoogte van de premie. Een reisverzekering kan u zelf naar eigen wensen samenstellen. De volgende componenten zijn zeker van invloed op de premie:

 1. Het gekozen dekkingsgebied: Europa of de hele wereld.
 2. De gekozen modules: uitgebreide of beperkte dekking.
 3. Duur van de verzekering: hoe langer op vakantie hoe hoger de premie (geldt niet bij een doorlopende reisverzekering).
 4. Uw gezinssituatie: alleenstaande of een gezin.

TOELICHTING OP VEELGEBRUIKTE TERMEN.

 • Bereddingskosten
  Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten die direct bij of na een gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade.
 • Dekkingsgebied
  U kunt bij het afsluiten van een reisverzekering vaak voor verschillende soorten dekkingen kiezen. Een voorbeeld hiervan is Werelddekking of Europadekking.
 • Deskundigen
  Deskundigen kunnen bijvoorbeeld schade-experts en artsen zijn. Experts worden ingeschakeld om de hoogte van een schade vast te stellen. Artsen beoordelen en adviseren bijvoorbeeld over het letsel van slachtoffers en de behandeling.
 • Letselschade
  Letselschade is schade aan personen of de gezondheid van personen. Bijvoorbeeld een gebroken been of een hersenschudding, maar ook voedselvergiftiging.
 • Materiële schade
  Materiële schade is schade aan u spullen zoals bagage, kleding of u fotocamera. Dergelijke spullen kunnen bijvoorbeeld worden gestolen, kwijt of beschadigd raken.
 • Module
  Er is vaak keuze uit verschillende module. Dat zijn uitbreiding op de standaarddekking. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor hogere verzekerde bedragen of het meeverzekeren van speciale activiteiten of extreme sporten.
 • Polisvoorwaarden
  Een reisverzekering is een overeenkomst tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polis blad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico's, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er nauwkeurig in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. Lees het daarom goed door voor u op reis gaat.
 • Premie
  De premie van een kortlopende reisverzekering wordt meestal in één keer betaald. Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet tijdig de premie betalen. Als u niet of te laat betaalt kan dat gevolgen hebben voor u dekking. In slechtste geval bent u dan gewoon niet verzekerd.
 • Wanneer verandert u situatie?
  U persoonlijke situatie verandert bijvoorbeeld wanneer u verhuist (of definitief naar het buitenland vertrekt). Maar ook als u gezinssituatie verandert. Denk aan samenwonen, echtscheiding, of gezinsuitbreiding. Deze informatie moet u doorgeven aan u reisverzekeraar, bijvoorbeeld indien u een doorlopende reisverzekering hebt, omdat het gevolgen kan hebben voor de dekking en de premie.
If you need a document related to insurance , you can download it here:
General brochures
Temporary and permanent travel insurance NL FR
Compare various insurances
Compare various permanent insurances NL FR
Compare temporary insurances NL FR
Compare various permanent insurances
World Gold Protection NL FR
World Full Protection NL FR
Europe Comfort Protection NL FR
Classic Protection NL FR
Auto Europe Protection NL FR
More information about temporary insurances
Top Selection with exclusive options NL FR
Top Selection NL FR
Flight Selection with exclusive options NL FR
Flight Selection NL FR
Travel Selection NL FR
General Conditions
Temporary insurance
Top Selection (with or without Exclusive options),
Flight Selection (with or without Exclusive options),
Travel Selection and "A la carte" formulas
NL FR
Permanent insuramces
Classic Protection, Europe Comfort Protection,
World Full Protection, World Gold Protection
NL FR
Insurance against disater NL FR
Kids Assistance NL FR
Damage Claims
Cancelling your trip NL FR
Damaged luggage NL FR
Medical expenses NL FR
Medical Form NL FR
Switch to English