Usaba Sambah

Het bizarre gecombineerd met het elegante in een eeuwenoud ritueel op Bali

U zou Tenganan op om het even welke bepaalde datum kunnen bezoeken om in zijn uniek ontworpen straten te blijven stilstaan of de manier te bestuderen waarop dubbel-ikat doeken worden geweven. Sarongs en slendangs geweven in dit dorp worden verondersteld om hun eigenaars tegen ziekte en te beschermen.

Verscheidene dorpen van Bali Aga over Oost-Bali verspreid, huizen de naar verluid oorspronkelijke bewoners van Bali. Ze zijn interessant om hun unieke tradities. Dit wordt duidelijk als u er op bezoek gaat in juni of juli, wanneer u bijna zeker getuige kan zijn van een reeks ceremonies die een volledige gemeenschap in een godsdienstige roes vervoering brengen.

Tijdens de feestelijke periode van Usaba Sambah trekken alle dorpelingen hun mooiste kleding aan. De maagdelijke meisjes en knapen trekken in een sacrale optocht en gekleed in prachtige kostuums naar een eretribune, vanwaar zij zullen toezien op een uniek spel. Gedurende deze periode worden uiterst formele dansen opgevoerd die niet alleen de deelnemers maar ook de toeschouwers in een hypnotizing trance brengen.

Als er genoeg huwbare meisjes in het dorp zijn zullen zij op de stoelen van reusachtig ferriswiel zitten, dat door door middel van fysieke kracht voor uren op een eind wordt gedraaid. Ook zullen al die fijn uitgedoste jongedames mentaal nota’s nemen tijdens een stofferig en uitbundig spel dat de huwbare jongelingen opvoeren aan hun voeten. schuw het kijken, zullen zorgvuldige geestelijke nota's over het stoffige en lawaaierige schouwspel hieronder maken: de mensen die met een hevige oorlog belast dansen, ranselt het dueling van elkaar met stekelig panadanusblad, aangemoedigd door de intense, krijgsgeluiden van karemuziek.
Switch to Dutch