Tandvijling op Bali

Uitdrijving van het kwade

Ca 90% van de Balienzen belijdt het hindoegeloof. Enigszins verschillend van het hindoeisme in India, is religie op Bali gekruid met veel animistische elementen, geloof in geesten en de algemeen gedeelde overtuiging dat Goed en Kwaad in evenwicht dienen te worden gehouden om de stabiliteit van het universum te garanderen. Dit alles resulteert in een krachtige combinatie van geloof, traditie en een onverzadigbare drang naar ceremonies, die de Balinesen in ere hielden sinds onafhankelijkheidsdag in 1948.

Van de vele bijzondere fenomenen die u mogelijkerwijze meemaakt tijdens uw verblijf op Bali, is de tandvijlceremonie er slechts een. Maar dan wel een waaraan veel aandacht wordt geschonken. Dit niet geheel pijnloze proces is een van de belangrijkste van de manusa yadya, de cyclus van rituelen die de overgang markeren tussen de verschillende levensfasen van een mens.

Deze rituelen garanderen het spirituele en materiele wlezijn van ieder mens, die ze ondergaat. Zo markeert de tandvijling, een ceremonie die gewoonlijk wordt geleid door een pedanda of een hindu priester, het einde van een periode waarin een kind afhankelijk is van de zorgen van zijn ouders. Ze vindt meestal plaats aan het einde van de puberteit. Deze en andere rites de passage zijn vaak parties met honderden gasten. Het is niet ongebruikelijk dar rijke families een video team inhuren om alles vast te leggen voor het nageslacht!
Switch to Dutch