Feesten voor de doden

Uitvoerige rituelen voor de overledenen.

Als u reist in Tanah Toraja, het land van de Toraja's, dat unieke en stoere bergvolk in Zuid Centraal Sulawesi, dan zal u hoogstwaarschijnlijk wel ergens een dodenceremonie meemaken. Deze ceremonies vinden het hele jaar plaats, maar zijn net iets frequenter in de droge maanden juni tot en met september. Omdat er dan minder activiteit is op het land, hebben de mensen tijd over om te wijden aan religie en traditie. Vanwege overvloedige rituelen waarmee ze gepaard gaan, zijn zelfs de kleinere begrafenissen interessant om te observeren. Maar bij het overlijden van iemand van aanzien, zal men kosten noch moeite ontzien. Het resultaat zijn vaak ongeëvenaarde, groots opgezette gebeurtenissen, met duizenden gasten, die allemaal op een of andere manier familie zijn van de overledene en van mekaar. Vaak komen die mensen van verre eilanden. De familie van de overledene moet dan ook zorgen voor onderdak en voldoende voedsel. Maar ook voor gepast vertier.

Bedenk dat de Toraja's er van overtuigd zijn dat hun dierbare overledenen niet het hiernamaals kunnen bereiken zonder de gepaste riten, geheel in overeenstemming met de traditionele voorschriften en regels. De eigenlijke begrafenis met plechtigheden zal meestal doorgaan nadat de persoon in kwestie reeds lang overleden is. Dit heeft ook te maken met de enorme voorbereidingen. Alle gasten moeten tijdelijk onderdak hebben. Een centraal platform moet worden geconstrueerd. Daarop zal de overledene worden opgebaard gedurende de plechtigheden, ceremonies en rituelen. Pas nadat alle genodigden en familieleden van heinde en verre zijn gearriveerd, beginnen de plechtigheden die minstens een week duren. Traditionele dansen en gezongen gebeden wisselen af met kickbox-wedstrijden. Het sacrale gaat naadloos over in het profane. Het hoogtepunt is het ritueel slachtofferen van een zo groot aantal mogelijke buffels, ergens halfweg de schier eindeloze reeks van ceremonies. Pas dan kan de kist worden bijgezet in een van de beroemde rotsgraven van de Toraja's…
Switch to Dutch